• Dela sidan:

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorer

Rehabkoordinator

På Läkarhuset är det Annelen Dahl och Caroline Ekström som är rehabkoordinationer.

Som rehabkoordinatorer är vi en resurs på vårdcentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är sjukskrivna, i syfte att underlätta för patienten att återgå i arbete/arbetssökande eller vara kvar i arbete.

Vi arbetar nära din läkare och övrig personal på vårdcentralen.

Vi samarbetar med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och vid behov även med Socialtjänsten.

För dig som patient kan vi:

  • vara ett stöd och coacha dig bland annat i kontakten med Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen och/eller arbetsgivare.
  • vid behov ha kartläggande rehabmöte/telefonsamtal med dig för att bland annat följa upp din sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan.
  • kartlägga ditt rehabiliteringsbehov i samverkan med teamet på din vårdcentral.
  • initiera tidiga insatser med arbetsgivare/arbetsförmedling i samråd med din läkare och efter samtycke från dig.

Som rehabkoordinatorer tar vi inga kontakter med andra utan ditt samtycke. Avsikten är att stödja dig och att du ska känna dig trygg med vad som händer.

För bedömning av om din sjukskrivning behöver förlängas ska du kontakta oss i god tid innan. Du ringer då i första hand till våra rådgivningssköterskor för bokning av läkarbesök, telefon 010-242 82 00

Kontakta oss gärna om du har frågor kring din sjukskrivning och/eller din rehabilitering.

Personal

Annelen Dahl

Annelen Dahl
Sjukgymnast, huvudansvarig för Läkarhuset Öster och Läkarhuset Väster
010-242 82 39

Caroline Ekström

Caroline Ekström
Arbetsterapeut, huvudansvarig för Läkarhuset Huskvarna
010-242 82 33


  

Jönköping Väster

Välj vårdcentral