• Dela sidan:

ACG - diagnossättning

Läkarhuset bedriver med sina tre mottagningar Läkarhuset i Jönköping, Läkarhuset i Huskvarna samt den vid årsskiftet 2012-2013 förvärvade mottagningen Läkarhuset Väster (före detta Hälsan Tornet) primärvård enligt vårdvalsavtal med Jönköpings läns landsting. Vår absoluta ambition är att driva en verksamhet med hög medicinsk standard som är lättillgänglig för de människor som önskar söka oss. Att vi lyckats bra har bekräftats av landstingets egna mätningar samt nationella patientenkäten, där patienterna själva fick sätta betyg, och vi är stolta över att vi hamnade på första plats av landstingets samtliga 52 vårdcentraler.

Ett led i vår ambition att hålla en hög kvalitet på verksamheten är att vi endast tillåter specialister i allmänmedicin att arbeta som distriktsläkare, då sjukhusspecialister saknar rätt kompetens för detta. Vi har sjukhusspecialister som uppskattade konsulter samt ett mycket gott samarbete med kollegorna på länets tre sjukhus.

Det har nu i massmedia framkommit uppgifter om att enstaka vårdcentraler inte följer Socialstyrelsens riktlinjer för diagnossättning. Detta är något som är mycket allvarligt och det har gjort oss på Läkarhuset bestörta. Vi vill därför upplysa allmänheten om att vår ACG-poäng under mätperioden ligger under snittet för vårdcentralerna i landstinget som är på 1,0 (Läkarhuset i Jönköping 0,97, Läkarhuset i Huskvarna 0,92) och detta trots att åldersstrukturen på mottagningen visar att många äldre har valt att gå hos oss.

Tore Jansohn
Verksamhetschef

‹‹ Tillbaka

Om Läkarhuset

Välj vårdcentral