Vaccination Covid-19

För frågor kring vaccination mot Covid-19 hänvisar vi till 1177, var god se länk https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19/

Informationen uppdateras fortlöpande på 1177.se

‹‹ Tillbaka

Jönköping Öster

Välj vårdcentral